Liken Planus

Liken planus deri, deri ekleri ve mukozalar tutabilen iyi huylu bir hastalıktır. Genelikle 30 ve 60 yaşları arasında görülen bu hastalığınn kesin sebebi bilinmemekle birlikte bazen hepatit B, hepatit C ve diyabet gibi hastalıklarla birlikte görülebilmektedir.
Kadınlarda erkeklere göre biraz daha ortaya çıkar. Deride başlıca yerleşim alanı bilekler ve ön kol iç yüzleridir. Değişik büyüklüklerde, oldukça kaşıntılı parlak ve morumsu kabarıklıklar ortaya çıkar. Lezyon sayısı çok değişiktir, bazı hastalarda az sayıda kabarıklık varken bazılarında yüzlerce kabarıklık bulunabilir.
Deri lezyonu olan liken planuslu olguların yaklaşık üçte ikisinde ağız içi yada yemek borusunda belirtiler görülebilir. Tipik lezyon yanak yada dilde beyazlanma gösteren net sınırlı, hafif sertleşmiş deri alanlarıdır. Bazen ağ şeklinde desenler de oluşturabilir.
Liken planusun özgün yerleşim alanlarından biri de saçlı deri tutulumudur ve liken planopilaris olarak adlandırılır. Kıl köklerinde küçük kabarıklarla karakterize olan bu tablo kıl folikülünü tümüyle tahrip ettiğinde kalıcı saç kaybıyla sonuçlanabilir.
Liken %5 -10 oranında tırnakları da tutabilir ve tırnaklarda basit çizgilenmelerden daha ağır değişikliklere  kadar çeşitli bozukluklar yapabilir.
Liken planus özel tipleri
 – Ilaçların tetiklediği liken planus
 – Liken planus pemfigoid
 – Liken plan-lupus eritematosus overlap
Liken planus tedavisi yerel ve sistemik kortikosteroidler, retinoidler, PUVA tedavisi, immunsupresivler,  v.b ilaç ve yöntemler kullanılabilir. Hastalığın bazen kronik seyirli olabilmesi ve ataklarla seyretmesi gözlenir. Bu yüzden hekim ve hastanın diyaloğu tedavinin başarısında önem taşır.

Yorum Yap